Chi tiết bài viết

Kẹp Sàn Grating

Công ty Công Nghệ Grating chuyên sản xuất Kẹp Sàn Grating, dùng để kẹp các Tấm Grating , Sàn Grating , Tấm Sàn Grating , Sàn Lưới Grating vào kết cấu

        Sản phẩm của Công Nghệ Grating được áp dụng theo tiêu chuẩn sản xuất Grating của hiệp hội kim loại xây dựng Mỹ (NAAMM-MBG-531) và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015