Chi Tiết Sản Phẩm

  • Thanh xoắn ( Cross bar )

  • Mã SP: 16
  • Giá: Liên Hệ

  • Lượt xem: 1
  • Thanh xoắn dùng để sản xuất lưới Grating

Thanh xoắn ( Cross bar ) được sử dụng để hàn lưới Grating 

Sản Phẩm Khác