Chi Tiết Sản Phẩm

  • Đường mương Type 2

  • Mã SP: 09
  • Giá: Liên Hệ

  • Lượt xem: 1
  • Đường mương

Grating được sử dụng để làm các nắp cống để lắp đặt ở các đường mương , rảnh thoát nước ở các nhà máy công nghiệp hoặc các công trình thoát nước.

Sản Phẩm Khác